Christelijke Basisschool De Blinkerd

Poelenburgh 1 2681 NW Monster

  • We willen het kind zien en erkennen in dat wat hij of zij nodig heeft. Respect en vertrouwen is daarbij het uitgangspunt.
  • We genieten van de nieuwsgierige open blik van kinderen. Van deze houding willen we gebruik maken en inzetten in ons onderwijs.
  • In samenwerking met ouders, school en Simba (kinderdagverblijf - bso) bouwen we aan de toekomst van het kind.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij Christelijke Basisschool De Blinkerd in Monster. In ons SchoolVenster kunt u zien waar De Blinkerd voor staat en hoe De Blinkerd wordt gewaardeerd.

De Blinkerd is een moderne, warme en dynamische school in Monster. We zijn een school met een waardevol en enthousiast team, die altijd het mooiste in ieder kind naar boven wil halen. We willen de kinderen laten en stralen en Blinken! Er is gerichte aandacht voor het welbevinden van de kinderen en met behulp van ondersteuning in de groepen, willen we het mogelijk maken dat er onderwijs op maat geboden wordt, met aandacht voor ieder kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • (Er)kennen
  • Nieuwsgierig
  • Bouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool De Blinkerd bestaat vanaf 2017 en is vanaf februari 2018 te vinden aan de Poelenburgh in Monster, in een fantastisch nieuw schoolgebouw met eigentijdse mogelijkheden voor de kinderen. U bent van harte welkom om onze school te bezoeken. Via onze website kunt u het contactformulier invullen om een afspraak te maken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
327
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven