Christelijke Basisschool De Blinkerd

Poelenburgh 1 2681 NW Monster

  • We willen het kind zien en erkennen in dat wat hij of zij nodig heeft. Wederzijds respect en vertrouwen zijn daarbij de uitgangspunten.
  • We genieten van de nieuwsgierige open blik van kinderen. Van deze houding willen we gebruik maken en inzetten in ons onderwijs.
  • In samenwerking met ouders, school en Simba (kinderdagverblijf - bso) bouwen we aan de toekomst van het kind.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Om de veiligheidsbeleving van de leerlingen te meten, gebruiken we op De Blinkerd de vragenlijsten van KanVas. Dit is het leerlingvolgsysteem van de Kanjertraining. We meten dit vanaf groep 5 omdat dit een betrouwbaar beeld geeft. 
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2021 is er een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. We zijn trots op de resultaten van dit onderzoek die zijn gepubliceerd. Als bijlage vindt u een overzicht van de uitkomsten in de vorm van een grafiek en een reactie vanuit de directie met betrekking tot de uitkomsten van dit oudertevredenheidsonderzoek. 

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven