Openbare basisschool De Gouwzee

Wilhelminalaan 58 1141 CW Monnickendam

Schoolfoto van Openbare basisschool De Gouwzee

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouders/verzorgers,  

Met deze schoolgids willen wij u een beknopt, maar zo volledig mogelijk beeld geven van onze school, obs de Gouwzee. We laten u met deze schoolgids met gepaste trots zien wat u als ouder of verzorger van onze school kunt verwachten en wat de school voor uw kind wil en kan betekenen.  

Onze missie:  Op de Gouwzee wordt ieder kind gezien en leert ieder kind naar zichzelf te kijken. Wij begeleiden de kinderen bij het inzicht krijgen in hun eigen ontwikkeling, door doelen te stellen en deze te evalueren. Hierbij werken het team, de kinderen en de ouders nauw samen. Ieder vanuit zijn eigen kennis en kunde. Op deze manier zorgen wij gezamenlijk voor een betrokken en veilige leeromgeving.  

Voor het team van De Gouwzee is bovengenoemde missie het uitgangspunt om tot leren te komen. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich prettig en veilig voelt bij ons op school en weet dat hij/zij er mag zijn. Vanuit deze basis is het ons doel om onze leerlingen te begeleiden en te stimuleren om zijn/haar talenten en mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. De schoolgids kan voor u een hulpmiddel zijn om tot een goede schoolkeuze te komen. Daarnaast is de gids een naslagwerk voor ouders en verzorgers die hun kind(eren) al bij ons op school hebben. Naast deze gids komt aan het begin van ieder schooljaar een supplement uit in de vorm van een kalender, hierin vindt u activiteiten, feesten en vieringen, vrije dagen en andere praktische informatie betreffende dat schooljaar.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u graag een toelichting? U bent van harte welkom om een afspraak te maken met de directie voor een gesprek.    

Met vriendelijke groet,  

Mariëlle Everaars, directeur         

Voorwoord van het bestuur

Beste ouders,

De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk. Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds kleiner en toegankelijker en informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen omgaan met al die veranderingen is door te LEREN.Uw kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook buiten de school, op eigen wijze en gericht op een bijdrage aan de toekomst.

Wij zien onze leerlingen dan ook als de TOEKOMSTMAKERS! Ze ontwikkelen niet alleen kennis, maar leren ook om zelf te ontdekken, zelf keuzes te maken, hoe ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Dat lukt alleen als zij zich gewaardeerd voelen en er in de groep en in school een veilig leer- en werkklimaat is waar succeservaringen opgedaan kunnen worden.En wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers: De leerkracht als TOEKOMSTMAKER!

Wij werken met u samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar onze leerlingen en naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van de kinderen én van onszelf.En dat doen we vanuit onze kernwaarden:We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf.We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen.We tonen meesterschap in wat we doen! Onder het motto “OPSPOOR de Toekomstmakers ” kunt u uw kind met een gerust hart aan één van onze scholen toevertrouwen.

Ik wens iedereen een goed onderwijsjaar toe vol inspiratie, ruimte en uitdaging zodat uw kinderen - onze leerlingen - met plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen. We hopen dat zoveel als mogelijk in samenwerking met u – de ouders - te kunnen bereiken.

Chris van Meurs

Voorzitter College van Bestuur                                                   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Spelend en onderzoekend leren
  • Ondernemend
  • Brede ontwikkeling
  • Ouders als educatieve partners

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven