Openbare basisschool De Gouwzee

Wilhelminalaan 58 1141 CW Monnickendam

Schoolfoto van Openbare basisschool De Gouwzee

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De school monitort jaarlijks het gevoel van veiligheid onder de leerlingen (groep 6-8). De school neemt jaarlijks de vragenlijsten van Viseon af. Deze worden geanalyseerd en verbeterpunten worden opgenomen in het pedagogisch-didactisch handelingsplan.

In de teammissie en in de groepsmissie van iedere groep komt het pedagogisch klimaat van de school duidelijk aan bod. Leerlingen leren op een fijne en positieve manier met elkaar om te gaan. Iedere leerkracht voelt zich zeer verantwoordelijk voor de groep en de school.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om de mening van u, als ouder, over het onderwijs op onze school regelmatig te peilen. Daarom vindt er eens per drie jaar een kwaliteitsonderzoek plaats. Dit doen we via een digitale vragenlijst en het betreft allerlei zaken die de school aangaan. 

De gegevens worden anoniem verwerkt en er vindt een algemene terugkoppeling van de resultaten plaats naar de MR en alle andere ouders. De uitkomsten worden door de school gebruikt om te werken aan kwaliteitsverbetering.

Uit het tevredenheidsonderzoek van Beekveld en Terpstra (maart 2018) blijkt dat zowel ouders als team en leerlingen de sfeer en het klimaat als zeer prettig ervaren.


Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven