Katholieke basisschool St. Anna

Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot

  • Groep 1-2-3 zit beneden en is via een open trap verbonden met de groepen boven.
Naast de onderbouw is de peuterspeelzaal gehuisvest.
  • De St. Anna is gehuisvest in de multi-functionele accommodatie. Samen met de peuterspeelzaal zorgen we voor spelen en leren in het dorp.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De peilingen geven een goed beeld van de huidige stand van zaken op de Anna. Opvallend is dat de leerlingen het meest kritisch zijn van de geënquêteerden. Zij ervaren onder andere doorgaans minder ruimte dan gemiddeld om eigen keuzes te maken. Een bewuste keuze van de school omdat er eerst hard gesleuteld moest worden aan de taak- werkhouding en de te geven instructies op niveau. Het roept wel de vraag op of de school nu toe is aan de volgende fase: Meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen leggen en ze zo meer eigenaar maken van hun eigen leerproces. Goed om te merken is dat de sociale veiligheid boven de norm wordt gescoord. Over de leertijd zijn de kinderen minder tevreden. Zij geven aan dat er meer op tijd met de les begonnen mag worden en het te laat komen besproken moet worden. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders zijn overall gezien tevreden in hun beeld en dat bevestigt wel de ingezette koerswaar het team de afgelopen jaren flink aan gewerkt heeft. Een school met rust en regelmaat waar kinderen het fijn vinden om naar school te gaan. Het sociale stuk blijft een aandachtspunt, ook voor de ouders. Overall zijn de ouders tevreden over de school. Zo ook de leerkrachten en het ondersteunende personeel.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven