Katholieke basisschool St. Anna

Schoolstraat 5 5124 RM Molenschot

  • Groep 1-2-3 zit beneden en is via een open trap verbonden met de groepen boven.
Naast de onderbouw is de peuterspeelzaal gehuisvest.
  • De St. Anna is gehuisvest in de multi-functionele accommodatie. Samen met de peuterspeelzaal zorgen we voor spelen en leren in het dorp.

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Welkom op de pagina van Sint Anna!

Onze school staat midden in het dorp Molenschot. In ons prachtige nieuwe gebouw werken we samen met de peuterspeelzaal. Ons onderwijs wordt modern vorm gegeven waar kinderen samen leren en spelen. De instructie wordt in kleine groepen verzorgd, het verwerken gebeurt op een leerplein, waar zelfstandig plannen en werken, naast samenwerken voor ons belangrijke peilers zijn. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de gegevens over basisschool Sint Anna. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Neem ook eens een kijkje op onze website, www.annamolenschot.nl. Daar staan ook onze nieuwsbrieven. We hopen dat u nieuwsgierig en enthousiast geworden bent. Wilt u met eigen ogen de school bewonderen? Bel gerust voor een afspraak. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • ontwikkelen en groei
  • leren doen we samen
  • veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft rond de 55 leerlingen vooral uit de nabije omgeving van de school. De school is hiermee gezond en stevig verankerd in Molenschot. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De stichting bepaalt het vakantierooster. Hierbij kijken we naar de verdeling van de lesweken tussen de vakanties in en zorgen we voor een zo goed mogelijke verdeling van de lesweken over het schooljaar. 

Ter informatie: De school kent reguliere schooltijden. Echter is het in de praktijk zo dat alle kinderen op school blijven. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Schoolklimaat en veiligheid staan uiteraard hoog in het vaandel bij onze school. We werken actief samen met de ouders van de school aan een goed en veilig leerklimaat. Hierin zien we de ouders nadrukkelijk als partner. Het is uw kind en onze school. Samen maken we er wat moois van. 

Terug naar boven