Wicher Zitsema-School Christelijk Basisonderwijs

Zuiderstraat 1 a 9991 CM Middelstum

Schoolfoto van Wicher Zitsema-School Christelijk Basisonderwijs

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Vanuit het tevredenheidsonderzoek hebben wij een aantal acties opgesteld: 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

De onderzoeken onder ouders en leerlingen hebben enkele verbeter-/aandachtspunten aan het licht gebracht. Wij gaan de resultaten uitgebreid als team analyseren en zullen daarbij onze aandacht in eerste instantie op de volgende punten te richten:

1. Communicatie;

2. Aanleren van praktische vaardigheden;

3. Voorzieningen;

4. Inzet talenten/atelier;

5. Wijze van toetsen.   

Vervolgacties die direct uitvoerbaar zijn, zullen wij met u delen via de nieuwsbrief. Grote onderwerpen gaan mee in de jaarplanning voor 2019-2020.   Het onderwerp ‘beschikbare computers’ vanuit de leerlingen en ‘gepersonaliseerd leren’ vanuit de ouders is reeds onderdeel van ons jaarplan. De doelen en acties zijn reeds uitgezet. Het is voor ons wachten op groen licht van de stichting, zodat wij over kunnen gaan tot de aanschaf van mobiele devices waar de leerlingen op kunnen werken.    

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven