Wicher Zitsema-School Christelijk Basisonderwijs

Zuiderstraat 1 a 9991 CM Middelstum

Schoolfoto van Wicher Zitsema-School Christelijk Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof en ziekte van onderwijspersoneel wordt vervanging geregeld door Slim. Als er geen vervanging mogelijk is, worden de leerlingen minimaal 1 dag verdeeld over de aanwezige groepen. 

Op school ligt het protocol "Ziekte en vervanging" ter inzage. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Preventieve interventies: 

  • De Gouden en Zilveren Weken
  • Ouder-Kind- schoolgesprekken  

Aanbod van ondersteuning:  

  • Collegiaal overleg
  • Remedial teaching
  • Ondersteuning in en buiten de groepen  

Bekwaamheid van leerkrachten: 

  • Inzet MOOI ‘LeerKracht’ 

Ondersteuningsstructuur: 

  • Twee keer per jaar opbrengst gesprekken (team) 
  • Vier keer per jaar individuele leerlingbespreking met intern begeleider  
  • Handelingsgericht werken; volgens protocol HGW Kindgesprekken

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven