Wicher Zitsema-School Christelijk Basisonderwijs

Zuiderstraat 1 a 9991 CM Middelstum

Schoolfoto van Wicher Zitsema-School Christelijk Basisonderwijs

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De score van de IEP toets 2018 valt precies uit zoals verwacht. Alle leerlingen hebben qua niveau en verwacht toetsscore gepresteerd. Het gemiddelde ligt ver boven de ondergrens en ook het landelijk gemiddelde laat een lagere score zien. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden door de methodetoetsen en de Cito M & E toetsen gemonitord in Parnassys. In het nieuwe schooljaar 2019/2020 zal worden gestart met Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO). 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De meeste leerlingen stromen uit naar het HHC te Uithuizen of het AOC Terra te Winsum. 
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven