Wicher Zitsema-School Christelijk Basisonderwijs

Zuiderstraat 1 a 9991 CM Middelstum

Schoolfoto van Wicher Zitsema-School Christelijk Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de site van CBS Wicher Zitsema. CBS Wicher Zitsema is een christelijke basisschool in het dorp Middelstum.

Wat direct opvalt bij binnenkomst is een goede en rustige sfeer. We hebben enthousiaste en gedreven teamleden die met veel plezier bij ons op school werken.  Onze school is volop in beweging. We willen niet alleen dat kinderen zelfstandig op hun eigen niveau kennis ontwikkelen en toepassen maar ook dat ze zich bewust worden van hun rol  in de maatschappij en zichzelf kunnen ontplooien tot wereldburger. Vanuit een veilige, gestructureerde basis en een goede sfeer geven we kinderen de ruimte om zich optimaal en blijvend te ontwikkelen en met plezier naar school te gaan.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijk
  • Samen
  • Kind voorop
  • Opbrengstgericht
  • Kiva

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven