Daltonschool de Vliegers

Kastanjelaan 3 3241 BH Middelharnis

Schoolfoto van Daltonschool de Vliegers

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool De Vliegers is een school met een regiofunctie. Op Goeree Overflakkee zijn wij de school met een uniek onderwijsconcept; Daltononderwijs.

Wij staan voor een brede vorming die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Er is aandacht voor ieder kind. We proberen ze op te voeden zonder vrees; je mag zijn wie je bent! Samen met ouders voeden wij de kinderen op, waarbij ouders ervaringsdeskundigen zijn met betrekking tot het kind en de school de professionele rol heeft.

Daltonschool De Vliegers, de school die mij ziet! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren is werken
  • Zelfstandig & samen
  • Vrijheid&verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen bedraagt per 1-10-2018: 163
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
202
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Daltonschool de Vliegers maakt gebruik van diverse protocollen om de sociale veiligheid van leerling te waarborgen. Deze protocollen zijn op te vragen bij de directie.

Terug naar boven