Daltonschool de Vliegers

Kastanjelaan 3 3241 BH Middelharnis

Schoolfoto van Daltonschool de Vliegers

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Daltonschool De Vliegers scoort als school een 3,48. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 66%: 54 van de 82 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is goed; de Vragenlijst werddoor veel respondenten ingevuld. Daardoor krijgt de school een heel goed beeld van haar kwaliteit. Waardering van de vragen:

Onvoldoende (score tot 2,50) 0,0%.

Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 2,5%.

Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 17,5%.

Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 20,0%.

Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 37,5%.

Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 15,0%

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten?

2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat?

3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)?

4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan?

Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook)anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven