ABS Middelburg

Zuidsingel 17 4331 RR Middelburg

  • Schoolfoto van ABS Middelburg
  • Schoolfoto van ABS Middelburg
  • Bevordering zelfstandigheid bij de kleuters
  • null
  • null

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten worden gemeten om te bepalen welke instructie, oefening en begeleiding de leerlingen nodig hebben.

We meten  tussenresultaten om te bepalen welke acties effect hebben, waar sterke punten in ons onderwijs liggen en welke aspecten we kunnen verbeteren.

Tussenresultaten worden gerealiseerd in ons onderwijsconcept dat is gebaseerd op afstemming op de leerlingen. Samenwerking tussen kinderen is hierbij een belangrijke pijler.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Begin februari worden ieder jaar de schooladviezen voor de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan geformuleerd. De advisering verloopt via een zorgvuldig proces waarbij de groepsleerkrachten van de groepen 7 en 8, interne begeleiding en directie samen voor iedere leerling een advies op maat formuleren. Bij dit advies worden niet alleen schoolresultaten maar ook aspecten als werkhouding en motivatie meegewogen.
De leerlingen worden ook in hun verdere schoolloopbaan in het vervolgonderwijs gevolgd. Dit levert ons informatie op over de kwaliteit van ons schooladvies: na drie jaar op het voortgezet onderwijs blijkt gemiddeld 95% van de leerlingen op het niveau van het advies van de basisschool te zitten. Een resultaat waar we trots op zijn!
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven