ABS Middelburg

Zuidsingel 17 4331 RR Middelburg

  • Schoolfoto van ABS Middelburg
  • Schoolfoto van ABS Middelburg
  • Bevordering zelfstandigheid bij de kleuters
  • null
  • null

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks meten we de tevredenheid onder de leerlingen, ouders en medewerkers. Het helpt ons verbeteracties te plannen. We vinden het belangrijk dat de tevredenheid  groot is.

In de bijlage de resultaten van de tevredenheidsmetingen 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018.

In mei 2019 meten we de tevredenheid opnieuw.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks meten we de tevredenheid onder de leerlingen, ouders en medewerkers. Het helpt ons verbeteracties te plannen. We vinden het belangrijk dat de tevredenheid  groot is. In de bijlage de resultaten van de tevredenheidsmetingen 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 en 2017-2018.

Ouders geven aan erg tevreden zijn over de school! Natuurlijk zijn we blij met deze cijfers, maar we willen er ook van leren en zien welke zaken we nog kunnen verbeteren.

We formuleren dan ook na elke tevredenheidsmeting actiepunten.

In mei 2019 meten we tevredenheid opnieuw.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven