ABS Middelburg

Zuidsingel 17 4331 RR Middelburg

Schoolfoto van ABS Middelburg

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de ABS Middelburg, kindcentrum voor kinderen van 0 - 12 jaar.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Puur
  • Passie
  • Plezier
  • Prestatie naar vermogen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De ABS heeft 24 groepen. Onze klassen zijn gemiddeld 22 kinderen groot. Het maximale aantal kinderen per klas is 28.

We organiseren de school zo, dat het veilig, overzichtelijk is. Alle kinderen pauzeren met leeftijdsgenoten. Ze leren hierdoor veel kinderen in een veilige omgeving kennen.

Het werken in bouwteams heeft veel voordelen: collega's ondersteunen elkaar met hun sterke punten, verdelen het werk en kunnen samen plannen maken en oplossingen bedenken.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
516
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven