ABS Middelburg

Zuidsingel 17 4331 RR Middelburg

  • Schoolfoto van ABS Middelburg
  • Schoolfoto van ABS Middelburg
  • Bevordering zelfstandigheid bij de kleuters
  • null
  • null

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de ABS Middelburg, kindcentrum voor kinderen van 0 - 12 jaar.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Persoonlijk
  • Puur
  • Passie
  • Plezier
  • Prestatie naar vermogen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De ABS heeft 24 groepen. Onze klassen zijn gemiddeld 22 kinderen groot. Het maximale aantal kinderen per klas is 28. De ABS hanteert plaatsingsbeleid, dat er voor zorgt dat het leerlingenaantal vanaf 2018-2019 stabiel blijft.

We organiseren de school zo, dat het veilig, overzichtelijk is. Alle kinderen pauzeren met leeftijdsgenoten. Ze leren hierdoor veel kinderen in een veilige omgeving kennen.

Het werken in bouwteams heeft veel voordelen: collega's ondersteunen elkaar met hun sterke punten, verdelen het werk en kunnen samen plannen maken en oplossingen bedenken.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
535
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De kinderopvangorganisaties KOW en KOOZIE bieden tijdens de vakantie opvang aan. Er worden leuke activiteiten georganiseerd. Ook bij de opvang is er een vakantiegevoel!

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven