ABS Middelburg

Zuidsingel 17 4331 RR Middelburg

  • Schoolfoto van ABS Middelburg
  • Schoolfoto van ABS Middelburg
  • Bevordering zelfstandigheid bij de kleuters
  • null
  • null

Het team

Toelichting van de school

De ABS heeft een 'jong' team. De leeftijd van de meester of juf is gemiddeld een stukje lager dan elders. Een school die groeit kan regelmatig nieuwe mensen aannemen.

Gelukkig hebben wij ook ervaren (en oudere) leerkrachten op school. Met hun ervaring begeleiden zijn de jongere collega's. Zij zijn het die de ABS hebben gemaakt tot wat we nu zijn. Het is de mix van leeftijden die bijdraagt aan een prettige sfeer op school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt in eerste instantie intern opgelost: we hebben eigen vervangers in dienst. Als er meer nodig is, dan doen we een beroep op een algemene vervangerspool.

Als het nodig is, gaan de bouwcoördinatoren, IB-ers of directieleden voor de klas.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze gymleerkracht verzorgt de meeste  gymlessen in de groepen 3 tot en met 8. Alle kinderen hebben 2 gymlessen per week.

De gymleraar organiseert ook sportkennismakingsactiviteiten en toernooien, af en toe in samenwerking met middelbare scholen.

De vakleerkracht Engels geeft lessen Engels in de groepen 6 en 7. 

De muziekspecialisten verzorgen lessen in verschillende groepen en zij begeleidt het schoolkoor. Verder verzorgt het Middelburgs Muziekkorps lessen in de middenbouwgroepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs aan de jongste kinderen wordt thematisch ingevuld. Spelenderwijs leren, aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, woordenschat en motoriek staan centraal.

Er wordt thematisch gewerkt. Elk thema wordt a.d.h.v. ontwikkelingslijnen voorbereid. Er ontstaat een breed aanbod waarin voor alle kinderen ontwikkelingskansen zijn. Leerkrachten stimuleren, observeren en creëren.

Het is mogelijk, maar volgens ons niet zinnig, een klokurentabel op te stellen. Naar ons idee past dit  niet bij hoe wij de ontwikkeling van kleuters willen stimuleren. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze talentlessen en projecten zijn lastig te vangen in klokurentabel. In veel activiteiten en lessen zit overlap tussen diverse vak- of ontwikkelingsgebieden. Daarnaast maken kinderen keuzes hoe ze lesstof verwerken, dat heeft invloed op de verdeling van tijd. 

Bovenstaande klokurentabel dient als richtlijn voor de leerkrachten van de ABS hoe ze hun onderwijstijd ongveer verdelen. Uiteraard hebben de leerkrachten de mogelijkheid hierin te variëren, als zij dit goed achten voor de ontwikkeling van hun leerlingen. Zo kan een leerkracht meer tijd besteden aan een vakgebied waarin veel interesse is, of meer tijd besteden aan een vakgebied waarvoor veel kinderen meer tijd nodig  hebben zich een en ander eigen te maken. Als hier structurele veranderingen worden aangebracht, wordt dit in groepsplannen verantwoord

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven