CBS Acaciahof

Gen Hakewill Smithlaan 9 4333 BW Middelburg

Schoolfoto van CBS Acaciahof

In het kort

Toelichting van de school

Ons onderwijs daagt kinderen uit om te groeien en geboeid te blijven in zichzelf, in anderen, hun omgeving en het grote levensgeheel, waarbij eenieder binnen de school probeert aan te voelen en af te stemmen op wat er bij anderen en zichzelf leeft, met welbevinden en betrokkenheid als criterium.

 1. Wij zijn nieuwsgierig. 
  Nieuwsgierigheid komt het beste tot haar recht als je de antwoorden vindt die je zoekt. Daarom ontwikkelen wij onderzoekend vermogen bij de kinderen en bij elkaar.
 2. Samen benutten we de verschillen tussen mensen. 
  Gemiddelde kinderen bestaan niet. We verdiepen ons in het kind en sluiten daarbij aan met ons onderwijs.
 3. We geven ruimte en verantwoordelijkheid. 
  Wij geven elkaar de ruimte om te ontwikkelen. We helpen elk kind om zo zelfstandig mogelijk te worden en dragen samen verantwoordelijkheid.
 4. Geen plafond, wel een fundament! 
  Kinderen schitteren niet alleen in waar hun hart ligt, maar ook met een goed fundament aan basiskennis en vaardigheden!
 5. Betrokkenheid en verbondenheid. 
  De ruimte van de één gaat niet ten koste van de ruimte van de ander. We gaan respectvol en zorgvuldig met elkaar om.
 6. Bewust kleinschalig! 
  We blijven bewust een kleine school om zo de betrokkenheid, kwaliteit en aandacht te waarborgen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Ontwikkelingsgericht
 • Ervaringsgericht
 • Coöperatief
 • Thematisch wereldoriënterend
 • Kritisch, waarden & normen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Stap bij ons binnen en je ervaart de goede sfeer binnen het team, de leerlingen en ouders. Het saamhorigheidsgevoel is sterk, net als ons pedagogisch klimaat. Vanuit een veilige en verbonden omgeving leren kinderen hier hun plek in de samenleving kennen. We scheppen kaders waarbinnen kinderen hun eigen interesses kunnen volgen en zetten thematisch onderwijs in voor de ontwikkeling van kennis, maar ook presentatie en proces. We anticiperen steeds op de behoeften van de leerlingen enerzijds en de actualiteit en toekomst anderzijds.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
198
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven