CBS Acaciahof

Gen Hakewill Smithlaan 9 4333 BW Middelburg

Schoolfoto van CBS Acaciahof

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij voeren deze tevredenheidspeilingen om de twee jaar uit. Met tevredenheidspeilingen proberen wij te achterhalen hoe de kwaliteit van ons onderwijs -en de daaraan gekoppelde voorzieningen wordt ervaren. Wij achten het van belang dat de verwachtingen overeenkomen met de prestaties van onze school. Het resultaat van dit onderzoek biedt ons aanknopingspunten bij het uitzetten en ontwikkelen van ons kwaliteitsbeleid, en uiteindelijk goed onderwijs aan alle kinderen op onze school.

Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Als school meten wij tweejaarlijks de tevredenheid over aspecten van kwaliteit van ons onderwijs onder ouders.
Wij doen dat systematisch en stellen onszelf altijd de vragen:

-Wat beloven wij ouders en hun kinderen? Welke kwaliteit mogen ouders en hun kinderen verwachten?
-Doen we wat we beloven? En hoe weten we dat?
-Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen) Welke aspecten willen we verbeteren? En, hoe pakken we dat aan?

Over alle stappen van de peiling communiceren wij zorgvuldig en transparant met ouders.

Tevredenheid
7,8

Terug naar boven