Basisschool Cypressenhof

Rentmeesterlaan 245 4336 EL Middelburg

  • Schoolfoto van Basisschool Cypressenhof
  • Schoolfoto van Basisschool Cypressenhof
  • Schoolfoto van Basisschool Cypressenhof
  • Schoolfoto van Basisschool Cypressenhof
  • Schoolfoto van Basisschool Cypressenhof

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Cypressenhof is een grote christelijke basisschool in Middelburg-Zuid. Op dit moment zitten er ongeveer 500 kinderen op onze school verdeeld over 19 groepen.Wij maken deel uit van de Brede school Middelburg-Zuid in een mooi gebouw Het Palet. In Het Palet zijn naast onze school basisschool Magistraal, Kinderopvanglocatie Kameleon met een peuterspeelzaal en een BSO, Logopedie & Stottercentrum Zuid-West, Kinderfysiotherapie Middelburg en de GGD gevestigd. Ons gebouw beschikt verder over een gymzaal, een mediatheek en een kleine en grote zaal.

Onze school is een school waar uw kind gekend wordt. Een school waar elk kind zich welkom voelt en zichzelf mag zijn. Wij zijn één team, werken vanuit één visie en delen onze kennis en expertise. Wij weten de voordelen van een grote school te combineren met een persoonlijke benadering van kind en ouder. Kinderen zitten bij ons in een groep,die voor hen een veilige leer- en spelomgeving is. Wij volgen de ontwikkeling van leerlingen nauwgezet en stemmen ons aanbod af op deze ontwikkeling. Wij zijn een school die functioneert in een snel veranderende maatschappij. Onze school zet in op inhoudelijke en organisatorische samenwerking met andere basisscholen, kinderopvang en zorgaanbieders. Ons motto hierbij is: Van ontmoeten naar samenwerken! Wij willen onderzoeken of we deze samenwerking de komende jaren uit willen breiden zodat zorg en onderwijs elkaar verder kunnen versterken en Het Palet één plek is waar voor beiden voldoende ruimte is. Wij staan als school midden in de wijk. Een goed contact helpt ons om goed te zien water leeft. Samen met onze partners in onze Brede school Het Palet willen wij een breed aanbod aan activiteiten aanbieden voor de kinderen in de wijk. Laagdrempelig en niet verplicht, maar boeiend voor kinderen. Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van Cypressenhof. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Creativiteit
  • Autonomie
  • Samen
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij werken op onze school met relatief kleine groepen. Ook in de groepen 1/2 starten we na elke zomervakantie met kleine groepen. Hierdoor krijgen de kinderen de tijd om te wennen en kunnen we de basis leggen voor een sterke gewoontevorming. Daarnaast zorgen we voor "extra handen" in de klas met stagiaires en 6 onderwijsassistenten en 1 leraarondersteuner. In de loop van het schooljaar groeien deze groepen in leerlingenaantal. Als de groepen te groot dreigen te worden, starten wij een nieuwe kleutergroep op. Op deze manier is er zorg en aandacht voor ieder kind.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
454
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op Cypressenhof werken wij met het vijf gelijke dagenmodel. Elke dag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.15 uur. Tijdens het inloopmoment vanaf 8.20 uur zijn ouders en kind welkom in de klas. Er is voor- en naschoolse opvang mogelijk in ons gebouw. Dit kunt u regelen met Kinderopvang Walcheren. Er zijn ook ouders die gebruik maken van de opvang via Kinderopvang Smallsteps De Zeppelin. Kinderen worden dan door hen opgehaald.Tussen de middag eten de kinderen met de leerkracht in de klas. Tijdens het buitenspelen houden leerkrachten per toerbeurt toezicht.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven