Basisschool Cypressenhof

Rentmeesterlaan 245 4336 EL Middelburg

  • Schoolfoto van Basisschool Cypressenhof
  • Schoolfoto van Basisschool Cypressenhof
  • Schoolfoto van Basisschool Cypressenhof
  • Schoolfoto van Basisschool Cypressenhof
  • Schoolfoto van Basisschool Cypressenhof

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks meten wij de tevredenheid onder onze leerlingen. Tevredenheid is voor ons een belangrijke indicator van kwaliteit. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om ons kwaliteitsbeleid te spiegelen, bespreekbaar te houden en te ontwikkelen. De resultaten worden na analyse in verkorte vorm gepubliceerd op onze website, in onze nieuwsbrief en besproken in het team, de MR en de Kinderraad. Waar nodig worden doelen gesteld en acties uitgezet om de tevredenheid te verhogen. De belangrijkste conclusies:Op Cypressenhof heerst een positief pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich fijn en veilig voelen.Er is weinig pestgedrag en als dit er is wordt er adequaat opgetreden. Kinderen gaan met plezier naar school. Informatie vanuit de school wordt hoog gewaardeerd door ouders, terwijl de informatie/contacten over uw kind wat lager worden gewaardeerd. Het is goed om hier aandacht voor te hebben, zeker in een periode na corona waar contact bemoeilijkt werd door alle beperkingen. 
Tevredenheid
7,9

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tweejaarlijks meten wij de tevredenheid onder ouders. Tevredenheid is voor ons een belangrijke indicator van kwaliteit. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om ons kwaliteitsbeleid te spiegelen, bespreekbaar te houden en te ontwikkelen. De resultaten worden na analyse in verkorte vorm gepubliceerd op onze website, in onze nieuwsbrief en besproken in het team, de MR en de Kinderraad.Waar nodig worden doelen gesteld en acties uitgezet om de tevredenheid te verhogen. De belangrijkste conclusies:Op Cypressenhof heerst een positief pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich fijn en veilig voelen.Er is weinig pestgedrag en als dit er is wordt er adequaat opgetreden. Kinderen gaan met plezier naar school. Informatie vanuit de school wordt hoog gewaardeerd door ouders, terwijl de informatie/contacten over uw kind wat lager worden gewaardeerd. Het is goed om hier aandacht voor te hebben, zeker in een periode na corona waar contact bemoeilijkt werd door alle beperkingen. 
Tevredenheid
7,7

Terug naar boven