Archipelschool De Leeuwenburch

Baljuwlaan 4 4336 GL Middelburg

Als eerste school in Zeeland mag de Leeuwenburch zich sinds 6 juli 2017 LEARN LIKE A CHAMPION school noemen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In november 2020 heeft Archipelschool De Leeuwenburch een leerlingentevredenheidspeiling uitgezet onder de leerlingen. In de bijlage kunt u lezen wat de leerlingen van de school vinden.
Tevredenheid
8,1

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In februari 2018 is een oudertevredenheidslijst uitgezet onder alle ouders/verzorgers van Archipelschool De Leeuwenburch.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven