Archipelschool Magistraal

Baljuwlaan 4 4336 GL Middelburg

Schoolfoto van Archipelschool Magistraal

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn trots om te kunnen melden dat Magistraal zowel door onze leerlingen als door hun ouders hoog wordt gewaardeerd.

In november 2022 hebben we een tevredenheidsonderzoek gehouden en hieruit is gebleken dat onze leerlingen de school beoordelen met een gemiddeld cijfer van 8.3. Dit is voor ons een mooie bevestiging dat onze leerlingen zich prettig voelen op school en dat zij tevreden zijn over de manier waarop wij ons onderwijs aanbieden.

Ook de ouders van onze leerlingen zijn zeer tevreden over de school. Zij beoordelen Basisschool Magistraal met een gemiddeld cijfer van 8.7. We vinden het belangrijk om een goede relatie te onderhouden met de ouders van onze leerlingen en om hen actief te betrekken bij het onderwijsproces. Dat zij de school zo hoog waarderen, zien wij dan ook als een groot compliment.

Uiteraard blijven wij ons als school voortdurend ontwikkelen en streven wij naar een nog betere kwaliteit van ons onderwijs. De feedback van onze leerlingen en ouders helpt ons hierbij en wij blijven dan ook nauw betrokken bij hun ervaringen en wensen.

Tevredenheid
8,4

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In februari 2018 is een oudertevredenheidslijst uitgezet onder alle ouders/verzorgers van Archipelschool De Leeuwenburch.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven