BredeSchool de Achtbaan

John F. Kennedysingel 27 6074 AG Melick

  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk te weten wat kinderen en ouders van ons vinden. 

Jaarlijks organiseren wij dan ook een of meerdere kinderpanels rondom diverse onderwerpen. ook worden ouders via een ouderpanel betrokken bij actuele thema's en of ontwikkelingen.

Een maal per jaar vragen wij ouders hun tevredenheid te duiden t.a.v. de gevoerde oudergesprekken en t.a.v. hun tevredenheid over het lopende schooljaar.

In de bijlage vindt u de resultaten van de allerlaatste ouder tevredenheid enquête.

Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage treft u de meest recente enquête betreffende de oudertevredenheid.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven