BredeSchool de Achtbaan

John F. Kennedysingel 27 6074 AG Melick

  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor een drietal leerlingen is het advies herzien. het betreft een kleine bijstelling naar boven.

Zodra BRON die verwerkt heeft zullen deze gepubliceerd worden in het schoolvenster.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen van de laatste 5 schooljaren laten het volgende zien:

Meer dan 65 % van de leerlingen stroomt uit naar VMBO-T / HAVO-VWO.

Uit de doorstroomgegevens van de VO scholen blijkt dat zeer weinig kinderen niet goed doorstromen of vroegtijdig uitstromen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2012 heeft de inspectie ons beoordeeld.

De resultaten van dit onderzoek kunt u vinden op de site van de inspectie.

De algemene conclusie is dat we voldoende tot goed scoren.

Er zijn uiteraard verbeterpunten, die we opgenomen hebben in onze jaarplanning.

Het schooljaarplan kunt u vinden op onze website, evenals ons schooljaarverslag.

Terug naar boven