BredeSchool de Achtbaan

John F. Kennedysingel 27 6074 AG Melick

  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan

Het team

Toelichting van de school

Het totale personeelsbestand is dit school jaar (2014-2015) : 14,9 fte. Daar we ook parttime medewerkers hebben gaat het in totaal om 20 werknemers. Op school is een administratief medewerkster werkzaam. Zij valt binnen het totale personeelsbestand. Tevens werkt er een conciërge voor 32 uur per week. Deze valt niet binnen het personeelsbestand, daar deze op detacheringsbasis op school werkzaam is. Van de 22 medewerkers (inclusief conciërge) zijn er 3 mannelijk en 19 vrouwelijk. De functies/taken binnen de school zijn: 1 directeur (m), 2 intern begeleiders (v), 1 administratieve medewerker (v), 1 conciërge (m) en 17 leerkrachten (1m-16v).

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De organisatie van de Achtbaan in een aantal kernzinnen

De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd.

Daar waar mogelijk zijn ze heterogeen samengesteld.

We werken met clusterteams. De leerkrachten in een cluster werken nauw samen.

Vanuit ieder cluster is een leerkracht vertegenwoordigd in het managementteam.

Hierin participeren ook de intern begeleiders.

Het managementteam  initieert en monitort de schoolontwikkeling, o.l.v. de directeur.

De school wil een lerende organisatie zijn die zich verder ontwikkelt richting zelfsturende teams.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij willen een brede ondersteuningsschool worden.

Waarbij zo veel als mogelijk alle kinderen kind-nabij onderwijs kunnen genieten.

Op de Achtbaan hebben we verschillende mensen die hun kennis hebben op verscheidene deelgebieden.

Zo zijn er twee hoogbegaafdheidsfunctionarissen; een taalcoördinator; rekendeskundige; kunst en cultuurcoördinatoren.

De school werkt nauw samen met een voorschoolse partner ( Stichting Kinderopvang Roerstreek)  en met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven