BredeSchool de Achtbaan

John F. Kennedysingel 27 6074 AG Melick

  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan
  • Schoolfoto van BredeSchool de Achtbaan

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Opleidingsschool
  • Eigenaarschap op alle niveaus
  • Homogene en heterogene groepen
  • Zelfsturende /lerende clusters
  • Portfolio

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de ministeriële teldatum van 1 oktober 2015 (schooljaar 2015-2016) hebben wij 285 leerlingen geteld. De hoge uitstroom (groepen 8) en de kleinere instroom (groepen 1) zorgt de komende jaren voor een neerwaartse tendens. Met name in de dorpen gaat de krimp snel. Er zijn minder jonge gezinnen en het aantal kinderen in deze gezinnen is laag. Het leerlingenaantal op De Achtbaan zal zich zo rond de 285 stabiliseren de komende jaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
299
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De BredeSchool de Achtbaan kent een  inlooptijd.

Dat wil zeggen dat de kinderen vanaf 8.20 u. en 13.05 u. de speelplaats op kunnen en direct door moeten lopen naar het klaslokaal. Uiterlijk 5 minuten voordat de bel gaat moeten de kinderen binnen zijn, zodat er op tijd kan worden getart met de lessen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven