Basisschool De WereldSter

Past Dominicus Hexstraat 16 6231 HG Meerssen

  • Schoolfoto van Basisschool De WereldSter
  • Schoolfoto van Basisschool De WereldSter
  • Schoolfoto van Basisschool De WereldSter
  • Schoolfoto van Basisschool De WereldSter
  • Schoolfoto van Basisschool De WereldSter

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen geven de school het rapportcijfer 8,4. We zijn hier als school erg trots op.

Het schoolklimaat is op alle onderdelen positief gewaardeerd. De leerlingen laten zien dat ze het fijn vinden op school, een leuke klas hebben en graag met klasgenoten spelen. Dit zijn belangrijke voorwaarden en passen bij een goed pedagogisch klimaat. Het onderwijsleerproces laat ook hoge waarderingen zien. Met name:-Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? en -Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? scoort heel hoog.  

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders geven de school het rapportcijfer 7,2. Het responspercentage was 52%, niet heel hoog, maar voldoende om de resultaten te interpreteren.

De leerpunten vanuit ouders nemen we mee in de nieuwe schoolplanperiode (2024-2028) en stellen we als doelen op om ons in te verbeteren.

Tevredenheid
7,2

Terug naar boven