Basisschool de Lindegaerd

Pastoor Geelenplein 2 6231 BP Meerssen

Schoolfoto van Basisschool de Lindegaerd

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen geven de school in 2022-2023 het rapportcijfer 8,9, weer iets hoger dan de 8,4 van vorig schooljaar.
Het schoolklimaat is op alle onderdelen positiever gewaardeerd.


Tevredenheid
8,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders geven de school het rapportcijfer 7,9.
Het responspercentage was 67%, meer dan voldoende om de resultaten te interpreteren

Ondanks een wisseling in directie en een wisseling in aanpak zijn ouders tevreden over de school en laten zien dat ze vertrouwen hebben in de school. 

De leerpunten vanuit ouders nemen we mee in de nieuwe schoolplanperiode (2024-2028) en stellen we als doelen op om ons in te verbeteren.

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven