OBS De Pôlle

Skoallestrjitte 28 9034 GL Marsum

  • Om jezelf te kunnen zijn en om te kunnen leren heb je anderen nodig. Jouw identiteit en jouw kennis ontstaat in de relatie met de anderen.
  • Schoolfoto van OBS De Pôlle
  • Schoolfoto van OBS De Pôlle

Contactgegevens

OBS De Pôlle

Skoallestrjitte 28
9034 GL Marsum

Telefoon:
0582541681
Schoolwebsite:
www.obsdepolle.nl
E-mailadres:
depolle@elanowg.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Elan Onderwijsgroep

Aantal scholen:
21
Aantal leerlingen:
2034
Website schoolbestuur:
www.elanonderwijsgroep.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101

Terug naar boven