OBS De Pôlle

Skoallestrjitte 28 9034 GL Marsum

  • Om jezelf te kunnen zijn en om te kunnen leren heb je anderen nodig. Jouw identiteit en jouw kennis ontstaat in de relatie met de anderen.
  • Schoolfoto van OBS De Pôlle
  • Schoolfoto van OBS De Pôlle

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkracht ziek of met verlof?

Als een collega ziek wordt, ondernemen wij de volgende stappen:

  • Er wordt eerst gekeken of bijvoorbeeld een duo-leerkracht of andere leerkracht kan invallen.
  • Wanneer dit niet kan wordt er een invaller gezocht binnen de vervangerspoule van onderwijsgroep Elan.
  • Wanneer dat niet kan worden de kinderen verdeeld over de andere groepen, in een uitzonderlijk geval kan een groep naar huis worden gestuurd.

Door deze procedure hopen we dat het zelden voor komt dat kinderen naar huis worden gestuurd. Mocht dit toch een keer zo zijn en u heeft geen mogelijkheid om uw kind/kinderen zelf op te vangen, dan willen we als school meedenken in een oplossing.

Leerkracht met verlof?

  • Er wordt gekeken of een leerkracht binnen Elan de verlofperiode kan/wil invullen.
  • Er wordt een vacature uitgezet wanneer de verlof periode niet intern kan worden ingevuld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters leren spelenderwijs. Naast het werken vanuit de kring wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. Door de kinderen te stimuleren tot veel inbreng en betrokkenheid komen we samen tot een rijke speel- en leeromgeving. Daarbij maken we gebruik van de leerlijnen van het leerlingvolgsysteem DORR. Spelenderwijs komen alle ontwikkelingsgebieden voor kleuters aan bod aan de handvan verschillende thema’s.

DE ONTWIKKELINGSGEBIEDEN VAN KLEUTERS

Taal en lezen: praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, uitbreiding van de woordenschat;Rekenen: tellen en rekenen (meer-minder-evenveel), meten en wegen, ruimte, vormen en tijd;Grove motoriek: sterker worden, balans, behendigheid met de bal, groepsspelen, hardlopen, oriëntatie inde ruimte. Elke dag is er tijd ingeruimd voor bewegingsonderwijs, zowel binnen als buiten. In het speellokaal worden spel- en gymlessen gegeven;Fijne motoriek: werken met papier, klei e.a. materialen, tekenen, verven, stempelen, het oefenen van schrijfpatronen, krabbelen en functioneel schrijven;Sociaal en emotioneel: d.m.v. groepsactiviteiten en opdrachten leren kinderen vaardigheden hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze rekening kunnen houden met de ander+ inzet KWINK;Wereldoriëntatie: Afhankelijk van het thema wordt er ook aandacht geschonken aan natuur, verkeer enz. We maken hierbij gebruik van het SchoolTV- programma ‘Koekeloere’;Expressie: jonge kinderen leren zich uiten met behulp van dans, muziek, door het gebruik van verschillende materialen en door het toepassen van allerlei technieken.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In bovenstaande lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd (in uren) we wekelijks besteden aan de diverse vakgebieden in groep 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven