Rooms Katholieke Basisschool Maurice Rose

Beatrixlaan 2 6269 EX Margraten

  • Met alle kinderen op onze patio.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Maurice Rose
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Maurice Rose
  • Groene speelvoorziening naast ons schoolplein.
  • Groepsvormend spel tijdens de gymles.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepagina van Basisschool Maurice Rose te Margraten.

Op basis van de gegeven informatie kunt u zich alvast een beeld vormen van onze school. Wilt u meer informatie, schroom dan niet om een afspraak te maken om onze school een keer te bezoeken. Tijdens dit bezoek krijgt u een rondleiding door ons prachtige gebouw en kunt u sfeer proeven in onze school. Daarnaast krijgt u uitleg de visie en werkwijze van onze school. 

Voor vragen en/of opmerkingen verwijzen we u graag naar onze website www.mauricerose.nl of naar ons mailadres info.mauricerose@komleren.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Iedereen hoort erbij
  • Kind staat centraal
  • Klaar voor de 21e eeuw!
  • Samen werken en leren
  • Betekenisvol leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ons leerlingenaantal bedraagt 321 leerlingen (sept. 2023). Op dit moment hebben wij de volgende 13 groepen:
3x groep 1/2
2x groep 3
2x groep 4
2x groep 5
groep 6
groep 6/7
groep 7
groep 8 

De prognose is dat het leerlingenaantal de komende schooljaren blijft stijgen gezien de nieuwbouwwijk in het dorp waar veel jonge gezinnen (gaan) wonen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
321
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Soms kan het zijn dat een kind het lastig vindt om met z’n eigen leerkracht over een probleem te praten. We hebben daarom op school twee contactpersonen. Kinderen en ouders mogen altijd een gesprek aanvragen met de contactpersonen. Zij zijn een luisterend oor en proberen samen met het kind en/of de ouders naar een oplossing te zoeken.

Terug naar boven