Rooms Katholieke Basisschool Maurice Rose

Beatrixlaan 2 6269 EX Margraten

  • Met alle kinderen op onze patio.
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Maurice Rose
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Maurice Rose
  • Groene speelvoorziening naast ons schoolplein.
  • Groepsvormend spel tijdens de gymles.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 is er een enquête afgenomen om de tevredenheid van de leerlingen te achterhalen. In juni 2023 heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden over de resultaten.
Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 is er een enquête afgenomen om de tevredenheid van de ouders te achterhalen. In juln 2023 heeft er een terugkoppeling naar ouders plaatsgevonden over zowel de uitkomsten van de ouders als van de leerlingen.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven