Openbare Basissschool "de Stelling"

Oosterhuisweg 7 8423 TG Makkinga

  • Uw kind zal een groot deel doorbrengen in de omgeving en sfeer van de school die u heeft gekozen. Maak daarom een weloverwogen keuze.
  •  een openbare school. Ieder kind uit Makkinga en omgeving is welkom om het onderwijs op onze school te volgen.
  • omgang op school willen we dat tot uitdrukking brengen, maar ook in het lesprogramma.
  • De school gevestigd in een modern gebouw waar ook de peuterspeelgroep gehuisvest is en naschoolse opvang mogelijk is.
  • De school telt 82 leerlingen en in de loop van het schooljaar komen er nog een mooi aantal leerlingen bij. We werken met combinatie groepen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van o.b.s. "de Stelling". De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 oktober 2013 telt de school 98 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit Makkinga , een klein aantal uit Nijeberkoop en een nog kleiner aantal uit Hoornsterzwaag. Voor het schooljaar 2013-2014 is het onderwijs zo georganiseerd dat er één kleutergroep is, groep 1 en 2. De andere groepen zijn als volgt ingedeeld: groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven