Openbare Basisschool "de Stelling"

Oosterhuisweg 7 8423 TG Makkinga

  • Uw kind zal een groot deel doorbrengen in de omgeving en sfeer van de school die u heeft gekozen. Maak daarom een weloverwogen keuze.
  • omgang op school willen we dat tot uitdrukking brengen, maar ook in het lesprogramma.
  • De school gevestigd in een modern gebouw waar ook de peuterspeelgroep gehuisvest is en naschoolse opvang mogelijk is.
  • De school telt 76 leerlingen en in de loop van het schooljaar komen er nog een mooi aantal leerlingen bij. We werken met combinatie groepen.
  • een openbare school. Ieder kind uit Makkinga en omgeving is welkom om het onderwijs op onze school te volgen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u informatie over obs de Stelling. U kunt hier de schoolgids downloaden waarin wij beschrijven hoe wij ons onderwijs vormgeven. Tevens vindt u gegevens die afkomstig zijn van DUO en de Inspectie. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten.

Met vriendelijk groet,
Namens het team van obs de Stelling

Nynke van der Zijl
Directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Kwaliteit
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1 februari 2023 telt de school 76 leerlingen. De meeste leerlingen komen uit Makkinga , een klein aantal uit Nijeberkoop en een nog kleiner aantal uit Hoornsterzwaag, Elsloo en Langedijke. Voor het schooljaar 2023-2024 is het onderwijs zo georganiseerd dat er één kleutergroep is, groep 1 en 2. De andere groepen zijn als volgt ingedeeld: groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Wij starten het schooljaar ook weer met 76 leerlingen, die als volgt zijn verdeeld over de groepen:
- Groep 1/2: 13 leerlingen (+ instroom gedurende het jaar)
- Groep 3/4: 20 leerlingen
- Groep 5/6: 17 leerlingen
- Groep 7/8: 26 leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze basisschool ligt in het dorp Makkinga en maakt deel uit van Stichting Comprix. Deze stichting verzorgt het openbaar primair onderwijs in drie gemeenten; de beide Stellingwerven en Opsterland.

Onze basisschool obs De Stelling is de enige school in het dorp Makkinga. Makkinga is een klein dorp waarbij de school een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de gemeenschap. We creëren een werkomgeving in de school, waarin kinderen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. In september 2017 hebben we het 15 jarig jubileum van de “nieuwe” school gevierd. Voor die tijd heette de school obs Naost de Meule, omdat de oude school naast de molen in Makkinga stond. Er werd een nieuwe school gebouwd op een andere plaats, daarom ook een nieuwe naam. De bedenker van de naam “de Stelling” is Oene Spoelstra. Hij heeft er het volgende idee bij gehad; “Een stelling is een ombouw van een molen. De bouw van de molen weerspiegelt als het ware de opbouw van het Nederlandse onderwijsbestel: de stelling van waaruit je uitzicht hebt op het landschap (het leven), waar je blik wordt verruimd (basisonderwijs). Heb je in je jeugd goed op de stelling “rondgekeken”, dan ga je hogerop. En ben je helemaal bovenin, daar “draait” het echte leven. Waarom gerefereerd aan de molen? Makkinga en de molen... dat hoort net zo bij elkaar als Makkinga en de school”.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven