Integraal Kindcentrum De Geluksvogel

Balijeweg 101 6222 BE Maastricht

  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Geluksvogel
  • Sport en beweging
  • We werken in een duurzaam gebouw.
  • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Geluksvogel
  • Voedingsbeleid

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlagen vindt u de tevredenheidmeting van ouders en leerlingen van IKC De Geluksvogel, schooljaar 2017-2018.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlagen vindt u de tevrdenheidsmeting en de analyse van de de tevredenheidsmeting van ouders en leerlingen van IKC De Geluksvogel, schooljaar 2017-2018.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven