Integraal Kindcentrum De Geluksvogel

Balijeweg 101 6222 BE Maastricht

 • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Geluksvogel
 • Sport en beweging
 • We werken in een duurzaam gebouw.
 • Schoolfoto van Integraal Kindcentrum De Geluksvogel
 • Voedingsbeleid

In het kort

Toelichting van de school

“Je hebt mazzel als je hier mag meedoen!”

Integraal Kind Centrum De Geluksvogel is een kindcentrum waar iedereen van harte welkom is. Bij ons staat elk kind centraal! Het team probeert voor elk kind zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden op maat. Zo kan het kind zich volledig ontwikkelen en dat biedt een goede start voor de toekomst.

Onze website is:

www.ikc-degeluksvogel.nl 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veilig en vertrouwen
 • Samenwerken
 • Kansrijk
 • Wereldgericht onderwijs
 • Zelfontplooiing

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De hoeveelheid kinderen op een school verandert gedurende het jaar. Immers, er kunnen leerlingen gedurende het jaar instromen (bijv. peuters die naar groep 1 gaan) en uitstromen (bijv. door verhuizing). Daarom is gekozen voor een vast moment waarop alle scholen moeten doorgeven hoeveel leerlingen zij onderwijs bieden. Dit is op 1 februari De informatie die u uit de grafieken haalt, gaat dus uit van deze datum en wordt jaarlijks opnieuw bekeken.

Schooljaar '23-'24 starten we met 156 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 • Het veiligheidsplan vindt u op de website van IKC De Geluksvogel www.ikc-degeluksvogel.nl
 • Voor meer informatie over het veiligheidsplan verwijzen wij u naar: https://www.mosalira.nl/portal-vervolgpagina/ouder-kind

Terug naar boven