Basisschool De Letterdoes

Old Hickoryplein 100 6224 AZ Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Uitkomsten KMPO leerlingen, april 2015

Sterke punten:     
·  Feedback over toetsen en werkstukken 
·  Uitleg door leerkracht over lesstof 
·  Naast taal en rekenen komen ook andere dingen aan bod 
·  De leerling kan met problemen bij leerkracht terecht 
·  Communicatie over wat leuk/niet leuk is 
·  Veiligheid 
·  Contacten met leerkracht 
·  Schoolgebouw is goed ingericht 
·  Duidelijke gedragsregels 

Zwakke punten:   
·  Schoonmaken van het sanitair 
·  Onvoldoende computers 
·  Onvoldoende ICT apparatuur 
·  Zelfstandig werken 
·  Samenwerken 
·  Leerkrachten hebben onvoldoende tijd om te begeleiden 
·  Leerlingen gaan niet graag naar school 
·  De sfeer tussen leerlingen is niet prettig 
·  Leerlingen gaan niet respectvol met elkaar om 
·  De website van de school is onduidelijk 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Uitkomsten KMPO ouders 2017
Sterke punten:            
·  Leren samen te werken met andere leerlingen 
·  Leerlingen worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen 
·  Contacten met directie, leerkrachten en ondersteunend personeel 
·  Gedragsregels 
·  Zelfstandig werken 
·  Positieve benadering van leerlingen 
·  Leerlingen komen graag naar school/hebben het naar hun zin 
·  Sfeer tussen leerling en leerkracht 
·  Belangstelling voor het kind 
·  Bieden van adequate zorg en planmatig werken 
·  Goed leerlingvolgsysteem 
·  Aanspreekbaarheid team/directie bij problemen 
·  Er is voldoende inspraak 
·  Aanpak van pestgedrag        
Zwakke punten:
·  Verouderde ICT  apparatuur en voorzieningen    
·  Ouders wensen  toezicht op het schoolplein voor en na schooltijd 
·  Ouders zijn  ontevreden over de schoonmaak van het sanitair 
·  De weg naar school  ervaren ouders als onveilig 
  

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven