Basisschool De Letterdoes

Old Hickoryplein 100 6224 AZ Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteit van het onderwijs is niet alleen kind afhankelijk. Er zijn meerdere factoren die hier een rol bij spelen. De kwaliteit van het onderwijs hangt ook af van de mensen die hier op school werken. De leerkrachten van BS De Letterdoes laten een goede voorbeeldfunctie zien. Er wordt gekeken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hier wordt het onderwijs op afgestemd. Er wordt in een prettige sfeer samengewerkt.
De leerlingen stromen op verschillende niveaus hier binnen. Er wordt dan gekeken naar de mogelijkheden van een kind, hoe is de ondersteuning van thuis uit. Deze factoren opgeteld levert je de kwaliteit in het onderwijs op.

Hoe worden de resultaten gewaarborgd?
De meeste CITO toetsen worden twee maal per jaar afgenomen. In keer in het midden van het jaar, januari, en één keer aan het einde van het jaar, juni. Deze resultaten worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. In dit systeem kun je goed de vorderingen van de leerlingen blijven volgen.
Zo maken we ook twee maal per jaar een schoolzelfevaluatie. Dit doen we n.a.v. de toetsresultaten. In deze schoolzelfevaluatie worden allerlei grafieken weergegeven die ons de resultaten op jaargroepen en leerlingen laten zien. Je ziet dan goed wat een bepaalde groep nog nodig heeft. Zo kunnen we het onderwijs nog beter afstemmen.
In de schoolzelfevaluatie worden toetsresultaten van onze leerlingen vergeleken met een grote groep leerlingen verspreid over het land. Hierdoor is het mogelijk de vorderingen te vergelijken met leeftijdgenoten in het hele land. Daarnaast zorgt de schoolzelfevaluatie ervoor dat we elk jaar onze populatie met zijn ondersteuningsvragen in beeld brengen en kijken wat dit betekent voor ons aanbod. Zoals: hoeveelheid zij-instromers, opleidingsniveau van ouders, kinderen die extra ondersteuning ontvangen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Nadat onze schoolverlaters de stap naar het voorgezet onderwijs hebben gemaakt, volgen we onze "oud" leerlingen formeel nog drie jaar. Zo krijgen we een goed overzicht of de leerlingen na drie jaar nog hetzelfde onderwijsniveau volgen dat we destijds geadviseerd hebben. Zo kunnen we exact zien of we ook voor de langere termijn niet te hoog of te laag adviseren en onnodig op- en afstromen in het Voortgezet onderwijs voorkomen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven