Basisschool De Letterdoes

Old Hickoryplein 100 6224 AZ Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes

Het team

Toelichting van de school

Dit schooljaar, telt Bs De Letterdoes 17 personeelsleden. 
De personeelsleden bestaan uit leerkrachten / directie / IB-er / onderwijsassistenten / conciërge en administratief medewerker.

Het is een vrij jong team.
Verder bestaat het team uit 13 dames en 4 heren.

De schoolt telt momenteel 108 leerlingen. Het is dus een vrij kleine school. Door het lage leerlingenaantal zijn we genoodzaakt combinatiegroepen te maken.
De gemiddelde groepsgrootte is 20 leerlingen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben een kwalitatief sterk team. Dankzij de gezellige doch professionele werksfeer mogen we van geluk spreken dat we nauwelijks verzuim hebben onder de teamleden. In enkele gevallen kan het voorkomen dat een leerkracht ziek of afwezig is vanwege andere verplichtingen. In deze gevallen lossen we dit zoveel mogelijk op binnen ons eigen team:

1) Er wordt gekeken of de afwezige vervangen moet worden.

2) Er wordt gekeken of er ambulante mensen zijn die de vervanging kunnen regelen

3) Er wordt een groep verdeeld over de andere groepen

4) Er wordt een groep naar huis gestuurd.

Mochten we te maken krijgen met langdurige afwezigheid, zullen we een interne oplossing gaan zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Verdeling van de groepen voor het schooljaar 2019-2020

Groep 1-2
Groep 3
Groep 4-5
Groep 6-7
Groep 8

In de bijlagen onderwijs aan de groepen 1 en 2 én onderwijs aan de groepen 3 tot en met 8 kunt u uitgebreider lezen wat er in elke groep gebeurt.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In elke groep wordt er met groepsplannen gewerkt. Hier wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er wordt op verschillende niveaus gewerkt, basisgroep, subgroepen. Subgroepen kunnen leerlingen zijn die verlengde instructie nodig hebben maar ook leerlingen die meer de verdieping nodig hebben.
Buiten de zorg die er in de groepen wordt gegeven, wordt er dit schooljaar ook zorg geboden door het dienstencentrum. Deze zorg wordt momenteel ingezet in de groepen 2 t/m 8. Er wordt in kleine groepjes gewerkt. Verschillende vakgebieden komen hier aan bod, denkend aan: rekenen-technisch lezen-begrijpend lezen-taalondersteuning, maar ook gericht op concentratie en aandacht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven