Basisschool De Letterdoes

Old Hickoryplein 100 6224 AZ Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes
  • Schoolfoto van Basisschool De Letterdoes

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij BS De Letterdoes: Rust - Respect - Resultaten

Basisschool De Letterdoes, gelegen in de wijk Wyckerpoort, is een school die open staat voor vernieuwingen en die het belangrijk vindt om vast te houden aan zaken die bewezen hebben goed te zijn. We beschikken over enthousiaste leerkrachten met ruime onderwijservaring en uitgebreide kennis. Lesgeven moet niet alleen leuk zijn, maar vooral goed. We hebben veel aandacht voor de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Goed onderwijs wordt gezien als DE kans op een betere toekomst voor onze leerlingen. Onze school is gehuisvest in een multifunctioneel gebouw. Peuteropvang Poesjenel (MIK kinderopvang) is tevens gehuisvest in dit gebouw. School en peuteropvang werken nauw samen in het kader van VVE, ten behoeve van de ontwikkeling van doorgaande ontwikkelingslijnen van kinderen van 2,5 t/m 12 jaar.
In het kader van ontdekkend bezig zijn en op zoek kunnen gaan naar je eigen talenten sluit onze school o.a. aan bij techniek (Mad science) en cultuurprojecten (Toon je Talent). De Letterdoes is een ‘Gezonde School’. Naast veiligheid, aandacht voor pestgedrag, wordt er ook geïnvesteerd in aandacht voor voeding en sport. We mogen ons dan ook ‘sportactieve school’ noemen waarbij zelfs zwemmen opgenomen is in het rooster van groep 4. Voor ouders staat de deur van onze school altijd open. We willen ouders graag betrekken bij de onderwijsloopbaan van hun kind(eren), want samen zijn we verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. In dit schoolvenster zullen wij u informeren over onze school.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Basisschool De Letterdoes | Old Hickoryplein 100 | 6224 AZ | Maastricht | 043-3623796 |  info@deletterdoes-bs.nl | www.deletterdoes-bs.nl|

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • rust - respect - resultaten
  • sport en bewegen
  • gezonde voeding
  • toon je talent
  • kleinschalig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de afgelopen schooljaren ervaren we een krimp in het leerlingenaantal. Dit heeft enerzijds te maken met een stadsbrede krimp. Anderzijds zien we ook dat er leerlingen kiezen voor een andere school vanuit geloofsovertuiging.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

.....

Terug naar boven