Basisschool St Oda

Pastoor Habetsstraat 40 6217 KM Maastricht

Schoolfoto van Basisschool St Oda

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoek

In 2021/2022 is het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek (tevredenheidsonderzoek) gehouden onder de ouders/verzorgers, de leerlingen uit de groepen 5 - 8, het team en de directie.. 

Positief onderscheidend (t.o.v. landelijk) scoorden wij zowel bij leerlingen als ouders op:

- schoolklimaat: bereikbaarheid personeel vriendelijk en betrokken, sfeer

- cultuuraanbod

- onderwijsproces

- veiligheid

- informatievoorziening

- didactisch handelen: lessen, begeleiding, zorg, toetsen.

We kunnen ons verbeteren op:

- aanpassingen /meer groen op het schoolplein

- poetsen wc’s (probleem op veel scholen, dit gebeurt namelijk wel dagelijks)

- meer pc’s (schooljaar 2020 / 2021 gerealiseerd, elke leerling in groep 3 t/m 8 heeft nu een eigen laptop).

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage de resultaten betreffende het tevredenheidsonderzoek 2021 / 2022. In dit overzicht staan zowel de resultaten van de ouders als van de leerlingen.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven