Basisschool St Oda

Pastoor Habetsstraat 40 6217 KM Maastricht

Schoolfoto van Basisschool St Oda

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoek

In oktober 2019 is het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek (tevredenheidsonderzoek) gehouden onder de ouders/verzorgers, de leerlingen uit de groepen 5 - 8, het team en de directie. We hadden door actief ouders benaderen een zeer hoge respons van 52%. Dit maakt dat we aan de uitslag echt waarde kunnen hechten. 

Positief onderscheidend (t.o.v. landelijk) scoorden wij zowel bij leerlingen als ouders op:

- schoolklimaat: bereikbaarheid personeel vriendelijk en betrokken, sfeer

- cultuuraanbod

- onderwijsproces

- veiligheid

- informatievoorziening

- didactisch handelen: lessen, begeleiding, zorg, toetsen.

We kunnen ons verbeteren op:

- aanpassingen /meer groen op het schoolplein

- poetsen wc’s (probleem op veel scholen, dit gebeurt namelijk wel dagelijks)

- meer pc’s (schooljaar 2020 / 2021 gerealiseerd, elke leerling in groep 3 t/m 8 heeft nu een eigen laptop).

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In de bijlage de resultaten betreffende het tevredenheidsonderzoek. In dit overzicht staan zowel de resultaten van de ouders als van de leerlingen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven