De Poort Montessori Basisschool

Kard van Rossumplein 99 6221 SZ Maastricht

 • U vindt ons in het wijkcombinatiegebouw La Bellettsa.
 • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool
 • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool
 • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool
 • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Alle scholen die vallen onder de Stichting kom Leren volgen het volgende protocol bij het regelen van vervanging van afwezige leerkrachten:

Stap 1

Vervanging aanvragen/regelen uit de interne vervangerspool of eigen (parttime) groepsleerkrachten van de school of kom-Leren.    

Stap 2      

Mogelijkheden onderzoeken om vervanging binnen de eigen school te regelen door eigen personeel vrijgeroosterd van lesgevende taken. (Bijvoorbeeld de directeur of de interne begeleider)  

Stap 3      

Leerlingen verdelen over de groepen/groepen samenvoegen  

Stap 4      

Naar huis sturen van leerlingen. De directeur neemt de dag voordat leerlingen naar huis gestuurd moeten worden contact op met het CvB met het verzoek in te stemmen met deze noodmaatregel. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd met argumentatie. Voor ouders die niet in opvang kunnen voorzien wordt samen naar een passende oplossing gezocht. De inspectie, de leerplichtambtenaar en de MR worden geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Als Montessorischool werken we per definitie in gecombineerde heterogene leeftijdsgroepen. Anders dan in sommige andere Montessorischolen maken wij combinaties van 2 jaargroepen.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Dankzij de inzet, betrokkenheid en kwaliteiten van het team kunnen wij op dit moment kinderen met de volgende aandachtspunten opvangen:

 • kinderen met concentratieproblemen
 • kinderen met lees-/taalproblemen
 • kinderen met dyslexie
 • kinderen met taalachterstand
 • kinderen meer- en hoogbegaafdheid
 • kinderen met ADHD
 • kinderen met ASS (autisme spectrum, waaronder Asperger en PDD-NOS

Er zijn natuurlijk ook een aantal aandachtspunten bij kinderen, waar we als school niet mee uit de voeten kunnen

 • zware slechtziendheid/blindheid
 • zware slechthorendheid/doofheid in combinatie met taal-/spraakproblemen
 • wanneer kinderen gewetenloos handelen of extreem agressief gedrag vertonen
 • kinderen met meervoudige, zware leer- en gedragsproblemen
 • kinderen waar noodzakelijk medisch handelen wordt verwacht, hetgeen niet op of door school kan worden verzorg
 • wanneer structureel 1 op 1 begeleiding van kinderen nodig is- kinderen met een reactieve hechtingsstoornis

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven