De Poort Montessori Basisschool

Kard van Rossumplein 99 6221 SZ Maastricht

  • U vindt ons in het wijkcombinatiegebouw La Bellettsa.
  • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool
  • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool
  • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool
  • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool

In het kort

Toelichting van de school

Montessoribasisschool de Poort 

Onze missie is een open en sfeervolle brede school te zijn, waar eigentijds Montessorionderwijs wordt gegeven met aandacht voor het individu.

Ieder kind ontwikkelt en groeit op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Wij staan ervoor dat kinderen leren wie ze zijn, weten wat ze kunnen en uiteindelijk de basisschool competent, zelfstandig en met zelfvertrouwen verlaten. Hieraan werken wij samen met kinderen en ouders binnen onze inspirerende en veilige omgeving.

Onze slogan: Waar je als mens centraal staat

Onze kernwaarden zijn: Leer mij het zelf te doen | Omgaan met verschillen | Een veilige en inspirerende omgeving.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De mens centraal
  • Leer mij het zelf te doen
  • Omgaan met verschillen
  • Inspirerende omgeving
  • Veilige omgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een school gelegen in de wijk Heugemerveld. Een wijk die grenst aan de stad.  

Onze school kent een verscheidenheid aan leerlingen. De kenmerken van onze schoolpopulatie zijn van invloed op het te voeren pedagogisch en didactisch beleid van MBS de Poort.                                                                                                          

Sinds april 2015 verzorgen we ook onderwijs aan nieuwkomerskinderen. Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). Zij zijn gehuisvest in het centrale gemeentelijke AZC. 

De consequenties van deze verscheidenheid zijn dan ook terug te zien in een van onze kernwaarden; Omgaan met verschillen. Je mag zijn wie je bent, ieder kind ontwikkelt op zijn/haar eigen manier en bewandelt zijn / haar eigen pad.  

Het voedingsgebied van onze leerlingen beperkt zich niet alleen tot het postcodegebied 6221 waarbinnen onze school ligt. Ook omliggende wijken spelen in de leerlingenaantallen van onze school een belangrijke rol.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Vanuit onze 3 kernwaarden en centrale slogan werken wij aan veiligheid en sociale controle in omgaan met elkaar.

Terug naar boven