De Poort Montessori Basisschool

Kard van Rossumplein 99 6221 SZ Maastricht

  • U vindt ons in het wijkcombinatiegebouw La Bellettsa.
  • Schoolfoto van De Poort Montessori Basisschool

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Aan de ouderenquête in 2019 heeft 61% van de ouders deelgenomen, die de school belonen met een rapportcijfer van 7,8 en een gemiddelde itemscore van 8,0.

In het schoolplan van 2019-2022 nemen we een analyse op van deze ouder enquête met mogelijke aandachtspunten.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven