Openbare Basisschool Binnenstad

Begijnenstraat 11 6211 JR Maastricht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Binnenstad
  • Een openbare school met een 'stads' karakter, prachtig gelegen aan het stadspark in hartje Maastricht.
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Binnenstad

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Met een onderbreking tijdens het coronajaar nemen we jaarlijks bij onze leerlingen een tevredenheid enquête af. Onze kinderen zijn wereldwijs en hebben een eigen mening over wat ze van de school vinden. In hun mening zijn we geïnteresseerd en die gebruiken we om onze aanpak en werkwijze waar nodig te verbeteren.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Vanwege de lage respons hebben wij in 2022-2023 geen standaard tevredenheid enquête afgenomen bij onze ouders. In het najaar 2023, na de start van schooljaar 2023-2024 nodigen we ouders uit voor een gesprek met (een afvaardiging) van het team en de directie. In een waarderend gesprek (Appreciative Inquiry) zullen wij ouders/verzorgers bevragen op hun tevredenheid en op de aandachtspunten voor OBS Binnenstad. De uitkomsten daarvan worden eind 2023 aan de website Vensters toegevoegd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven