Openbare Basisschool Binnenstad

Begijnenstraat 11 6211 JR Maastricht

Schoolfoto van Openbare Basisschool Binnenstad

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt zicht op de kengetallen van OBS Binnenstad. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2019 is het SchoolVenster compleet.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind in de lens
  • Afstemmen op onderwijsbehoefte
  • Driepoot in balans
  • Boeiend Onderwijs
  • School als gemeenschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
238
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

OBS Binnenstad vormt een kindcentrum samen met MIK kinderopvang. Mik draagt zorg voor de voor- en naschoolse opvang als ook voor de opvang van kinderen tijdens vakanties en vrije dagen.

De groepen 1 t/m 4 hebben pauze van 11.30 tot 12.15 uur en de groepen 5 t/m 8 van 12.00 tot 12.45 uur.

De vrijdag is om de week (in de even weken) een vrije dag voor de groepen 1 en 2.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven