Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

Bergweg 50 6212 CX Maastricht

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingenraad
Om de tevredenheid van onze leerlingen in de tussenliggende periodes van tevredenheidsonderzoeken te monitoren, maken we gebruik van een leerlingenraad. In het kader van goed burgerschap, is dit dan ook een democratisch gekozen leerlingenraad. Vanuit de groepen 5 t/m 8 worden leerlingen hiervoor gekozen. De leerlingenraad komt een 5-tal keer per jaar samen met de directie van de school. Het is de bedoeling om op deze wijze te weten wat er leeft binnen de verschillende leeftijdsgroepen van onze school. Waar hebben de kinderen behoefte aan? Wat doen we als school heel goed, waar voelen de leerlingen zich prettig bij? Waarmee kunnen we ons als school nog verder verbeteren volgens hen? Middels leuke werkvormen, officiële agenda’s en notulen, kunnen de leerlingen op deze wijze hun stem op school laten gelden.

Andere resultaten van tevredenheidsonderzoeken vindt u in:
Onderwijsmonitor Limburg. Januari-maart 2018

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheid wordt binnen onze stichting frequent gemeten. In het schooljaar 2021-2022 heeft er vanuit B&T wederom een Tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. De uitkomsten vindt u hiernaast. Met behulp van deze meting, gecombineerd met de uitkomsten op de vragenlijsten onder leerlingen, medewerkers en het management van de school kunnen we stelselmatig aan de slag om het elke dag beter te doen voor onze leerlingen! 

Daarnaast verwijzen we ook naar onderstaande rapportage: Rapportage OnderwijsMontor Limburg, maart 2018

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven