Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

Bergweg 50 6212 CX Maastricht

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

In het kort

Toelichting van de school

Spelen, ontdekken, leren en groeien: bij Kindcentrum Sint Pieter proberen we het maximale uit elk kind te halen door hun behoeftes centraal te stellen. We spelen hier zoveel mogelijk op in door hen op een ontwikkelingsgerichte wijze te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling. We hechten waarde aan een open karakter en communiceren op deze wijze met ouders en kindpartners. Ons basisonderwijs wordt verzorgd door MosaLira, de peuter- en buitenschoolse opvang door MIK Kinderopvang, en het overblijven door Stichting Tussen de Middag. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gevarieerd
  • Uitdagend
  • Eigentijds
  • Passend
  • Ontwikkelingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de voorbije jaren heeft de school een sterke groei doorgemaakt in leerlingaantal. Dit heeft als gevolg dat wij op dit moment werken met een aannamebeleid voor leerlingen die willen starten op onze school. Dit beleid is terug te vinden op de website van de school. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
351
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Indien er een situatie ontstaat op school waarbij de anti-pestcoördinator betrokken is, wordt er indien nodig ook contact gezocht met de intern begeleider. Uiteraard ondernemen wij geen stappen zonder dat ouders hierover ingelicht zijn.

Terug naar boven