Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

Bergweg 50 6212 CX Maastricht

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij BS St. Pieter, een basisschool in Maastricht, waar samen en in openheid wordt geleerd en geleefd in een gezellig en goed onderwijsklimaat. Binnen onze visie van Ontwikkelingsgericht Onderwijs begeleiden we de kinderen in hun totale persoonlijkheidsontwikkeling op vijf gebieden: sociaal&emotioneel, cognitief, creatief, motorisch en meta-cognitief.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Ontwikkelen
  • Ondersteunen
  • Ontdekken
  • Openheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen 2019 op teldatum 1/10/2019 = 305 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
325
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het kader van de vormgeving van het Kindcentrum St. Pieter zullen komend jaar zowel de schooltijden als de tijden voor opvang worden bekeken, mede op wens van ouders/verzorgers.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

BS St. Pieter heeft het school veiligheidsplan totaal en integraal geactualiseerd in januari 2018. In maart/april 2018 volgt de audit veiligheid.

Terug naar boven