OBS de school

Op de Kemp 34 5993 BN Maasbree

Leren door kennis, leren door beleven en leren door gezond zijn kwamen samen in dit mooie evenement: een proeverij van hapjes voor iedereen!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De school krijgt van de kinderen een hoog rapportcijfer. Fijn! Echter kijkend naar de uitkomsten van het onderzoek in maart 2023 hebben wij nog zaken die we aan willen pakken. Als je gaat analyseren zie je dat met name onze kinderen in leerjaar 8 aangeven dat ze hun klas minder fijn vinden. Tegelijkertijd zien we wel dat vrijwel alle kinderen ervaren dat er goed onderwijs gegeven wordt. We gaan natuurlijk voor meer! We willen dat alle kinderen (met plezier naar school komen omdat ze hier veel leren en dan blij en met meer kennis en vaardigheden naar huis gaan. Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2023 is er een tussenmeting bij ouders gedaan naar hun tevredenheid. Op de school is educatief partnerschap een belangrijk onderwerp. Deze tevredenheidsmeting geeft ons een beeld hoe ouders OBS de school beleven. De gegevens van het onderzoek gebruiken we om, school en ouders samen, met elkaar in gesprek te gaan. De vorige tevredenheidsmeting liet zien dat informatievoorziening een aandachtspunt was. Daar zijn we mee aan de slag gegaan en dat laat zien dat ouders de informatievoorziening nu waarderen. We zijn er trots op te zien hoe tevreden ouders zijn over OBS de school. We blijven samen gesprek en blijven ook tevredenheid monitoren. Zo zorgen we ervoor dat dit een bestendig beeld blijft. 
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven