OBS de school

Op de Kemp 34 5993 BN Maasbree

Leren door kennis, leren door beleven en leren door gezond zijn kwamen samen in dit mooie evenement: een proeverij van hapjes voor iedereen!

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, ouders, het schoolgebouw, onze samenwerkingspartners en de omgeving: samen vormen we OBS de school. Op deze pagina's lees je ons verhaal bij onze eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van OBS de school en van wat de school doet aan goed onderwijs. Wil je zelf de sfeer proeven? Dan kan, je bent van harte welkom! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren door kennis
  • Leren door beleven
  • Leren door gezond zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de school is gestart op 1 september 2016 en ontwikkelt zich langzaam tot een school met een stevige basis. Bij interesse voor de school kijken we kritisch en denken met ouders mee: welke begeleiding heeft jouw kind nodig en kunnen wij dit bieden. Ouders kiezen nu voor ons concept en de fijne sfeer. Dat zie je terug in aanwas van kinderen 'van onderop': kinderen die instromen als ze vier jaar worden en hun hele basisschooltijd bij ons op school blijven.

In eerdere jaren werd door ouders ook vanuit andere redenen voor onze school gekozen. Er waren ouders die kozen voor onze school omdat het ergens anders minder fijn was voor hun kind. Deze laatste reden zien we nu steeds minder terug. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
52
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De huisvesting van OBS de school is momenteel in een tijdelijk gebouw waar alleen onderwijs plaats vindt. In samenwerking met gemeente Peel en Maas én onze samenwerkingspartner Hoera worden er plannen gemaakt voor nieuwe huisvesting waar onderwijs en opvang, ook gedurende de schooldag, met elkaar geïntegreerd worden. De realisatie daarvan vindt naar verwachting plaats in schooljaar 2023-2024.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven