OBS de school

Op de Kemp 34 5993 BN Maasbree

Leren door kennis, leren door beleven en leren door gezond zijn kwamen samen in dit mooie evenement: een proeverij van hapjes voor iedereen!

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, ouders, het schoolgebouw, onze samenwerkingspartners en de omgeving: samen vormen we OBS de school. Op deze pagina's lees je ons verhaal bij onze eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van OBS de school en van wat de school doet aan goed onderwijs. Wil je zelf de sfeer proeven? Dan kan, je bent van harte welkom! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren door kennis
  • Leren door beleven
  • Leren door gezond zijn

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS de school is gestart op 1 september 2016 en ontwikkelt zich langzaam tot een school met een stevige basis. Bij interesse voor de school kijken we kritisch en denken met ouders mee: welke begeleiding heeft jouw kind nodig en kunnen wij dit bieden. Ouders kiezen nu voor ons concept en de fijne sfeer. Dat zie je terug in aanwas van kinderen 'van onderop': kinderen die instromen als ze vier jaar worden en hun hele basisschooltijd bij ons op school blijven.

In eerdere jaren werd door ouders ook vanuit andere redenen voor onze school gekozen. Er waren ouders die kozen voor onze school omdat het ergens anders minder fijn was voor hun kind. Deze laatste reden zien we nu steeds minder terug. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De huisvesting van OBS de school is momenteel in een tijdelijk gebouw waar alleen onderwijs plaats vindt. Wij verhuizen per ingang van schooljaar 2024-2025 naar een nieuwe locatie, In hetzelfde gebouw is ook kinderopvang Hoera en BS de Violier gevestigd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op OBS de school is er uitdrukkelijk aandacht voor de sociale veiligheid van kinderen en volwassenen. Een veilige omgeving houdt in dat er een prettige sfeer op school is. En uiteraard een omgeving die ernstige incidenten als ongepast gedrag (waaronder pestgedrag), intimidatie, diefstal, agressie en geweld voorkomt en aanpakt. Dat kan door het tijdig te signaleren en hier gericht tegen op te treden. OBS de school is een kleine school met een prettig pedagogisch klimaat. Er wordt aandacht besteed aan gewenst gedrag, kinderen worden hierin begeleid. Twee keer per schooljaar wordt voor de kinderen van 3-8 het instrument Sociaal Emotioneel Functioneren van Leerling in Beeld ingevuld. Dit is een instrument waarmee we het welbevinden en gedrag gericht in kaart brengen. Kinderen uit de leerjaren 5 tot en met 8 vullen ook een LIB vragenlijst in, dit geeft de school een indruk van hun veiligheidsbeleving. Bovendien wordt aan de kinderen jaarlijks gevraagd het tevredenheidsonderzoek van Vensters in te vullen. 

Terug naar boven